Smärt och skadekliniken

Utbildningskonsult

Föreläsningar / utbildningar inom ledarskap, teambildning, kost, träningslära, skadeförebyggande träning, akut omhändertagaande och tejpning, idrottsmassage, idrottspsykololgi, föreningskunskap m.m.

Team- och ledarskapsutbildningar. Föreläsningar inom friskvård, friluftsliv, mental träning samt lönesamtal.

Föreläsningar inom exempelvis kost, ergonomi, bålstabilitetsträning, beteendevetenskap.

Idrottspsykologi

Arbetslagsutveckling

Utbildningskonsult


  • Teambuilding
  • Ledarskap
  • Beteendevetenskap
  • Idrottspsykologi
  • Träningslära
  • Prestationshöjande och skadeförebyggande träning
  • Kost
  • Föreningskunskap
  • Ergonomi
  • Målvaktsträning innebandy

Klicka här för Karta | Karl-Åke Löwing | info@soskliniken.se | 0515-7604 62 | 0703-61 63 64 | Stråkenvägen 4 Sandhem | Tida Reklam AB