Smärt och skadekliniken

Ortopedmedicinsk terapeut

Mobiliserings- och traktionstekniker

Innebär att jobba med leder och kotor med olika tekniker så att exempelvis en disk i ryggens kotor lägger sig i rätt läge och därigenom minska smärta/stelhet.


Bäcken och funktionsdiagnostik

Ett viktigt område att undersöka vid problem i nedre del av rygg, höft och ben är hur bäckenets olika delar rör sig och fungerar. Vid något funktionshinder här uppstår ofta smärtproblem någonstans i området. Benlängdskillnad är ett fynd som ofta uppstår vid funktionella fel i bäckenet.

Fasciliterings- och inhiberingstekniker

Ett mycket användbart verktyg att jobba med för att motverka smärtproblem i rörelseapparaten är fascilitering och inhibering av muskler. Centrala nervsystemet stimuleras på olika sätt med dessa behandlingstekniker. CNS kopplar ibland ifrån muskelfunktioner.

Tänkbara anledningar till detta kan vara: Yttre trauma, felaktig biomekanik, ledskador, ensidig belastning, muskelbristningar m.m. Muskler som kopplas ur vid dylika tillstånd innebär ofta att en annan muskelgrupp (agonist-antagonist) får jobba desto mer för att upprätthålla kroppen. Detta leder till smärta.

Genom att stimulera de urkopplade musklerna (fascilitera) och minska spänningen i de överansträngda musklerna (inhibera) kan balansen återupprättas och smärtproblemen minska och tillståndet normaliseras vad gäller muskelstyrka.

Tvära friktioner

Används som behandlingsteknik på muskler, ligament och muskelsenor efter skada eller överbelastning. Tekniken innebär massage tvärs emot fiberriktningen direkt på skadan.

Klicka här för Karta | Karl-Åke Löwing | info@soskliniken.se | 0515-7604 62 | 0703-61 63 64 | Stråkenvägen 4 Sandhem | Tida Reklam AB